Vloeronderhoud

De service cq onderhoud  van huisvesting van organisaties wordt vaak als een belemmerende factor gezien als het gaat om de ondersteuning van het primaire bedrijfsproces terwijl het niet te onderschatten randvoorwaarden zijn om te komen tot goede prestaties en beoordelingen van de organisatie.

Een MDS onderhoudsprogamma speelt, als klein onderdeel hiervan, in op de ontwikkelingen welke plaatsvinden binnen het facilitaire aandachtsgebied, waarbij de service gericht is op de kwaliteit en samenwerking met alle betreffende partijen.

Enkele aandachtpunten in een MDS onderhoudsprogramma zijn:
  

* Goede interne en externe samenwerking met alle partijen.
* Realiseren en bewaken van het gewenste beeld en uitstraling.
* Inspelen op de flexibele organisatie van de service.
* Bieden van inkoopvoordeel en verlagen van huisvestingskosten.
* Duurzaamheid en innovaties optimaal implementeren.
* Borging van garantie afspraken van fabrikanten.
 

Klik voor een vergroting

MDS heeft een speciaal programma ontwikkeld welke gebaseerd is op het resultaat gericht onderhouden van uw vloeren en meubels. Hierin vertalen wij onze jarenlange ervaringen in een prijstechnisch zeer aantrekkelijke vorm van onderhoud waarbij als ''rode'' draad vaste aandachtsgebieden gelden gecombineerd met onze waarnemingen ter plaatse.